Air Greenland flyver til Aalborg - Du sparer kun 10-15 minutter

Da jeg så nyheden om, at jeg næste år kan flyve direkte fra Grønland til min fødeby, var min nordjyske begejstring så stor, at jeg næsten ...

Air Greenland flyver til Aalborg - Du sparer kun 10-15 minutter
Air Greenland annoncerede for nyligt, at de genåbner ruten til Aalborg i sommeren 2024.

"Air Greenland flyver til Aalborg!". Da jeg så nyheden om, at jeg næste år kan flyve direkte fra Grønland til min fødeby, var min nordjyske begejstring så stor, at jeg næsten kom i godt humør.

Det gik dog hurtigt over, og fik mig i stedet til at tænke på, hvor meget tid den nye rute mon sparer mig? Og hvor meget tid sparer den folk generelt?

Det Store Spørgsmål
Hvor meget reduceres den gennemsnitlige rejsetid til Danmark, når man kan flyve til tre lufthavne i stedet for én?

Mit bud på et svar har du allerede set, så lad mig i stedet vise, hvordan jeg er kommet frem til det.

Hvor centralt ligger København?

Jeg har ikke forklaret hvad jeg mener med "rejsetid til Danmark", men før jeg gør det, så lad os se på et simplere spørgemål.

Det Simplere Spørgsmål Nr. 1
Hvor meget reduceres den gennemsnitlige afstand til et hvilket som helst sted i Danmark, når man kan flyve til tre lufthavne i stedet for én?

Der er 3427 km fra Kangerlussuaq til Københavns lufthavn, men når man kommer til Kastrup, er rejsen som regel ikke slut. De fleste skal videre, enten ud i verden eller til en anden adresse i Danmark.

Afstand til Københavns lufthavn.

Kortet her viser hvor mange kilometer der er fra Københavns lufthavn til resten af Danmark.

Tydeligvis ligger København ikke ret centralt i Danmark rent geografisk. Hvis en alien så på kortet og ikke vidste andet om Danmark, ville den nok undre sig over hvorfor landets klart største lufthavn er placeret dér, hvor der i gennemsnit er 187 km til resten af landet.

Sammenlignet med Aalborg lufthavn (147 km i gennemsnit) og Billund lufthavn (108 km i gennemsnit) er København også den mindst centrale lufthavn.

Men hvordan ser det ud, hvis man kan flyve til alle tre lufthavne?

Vi kan opdatere kortet, så det viser afstanden til den nærmeste lufthavn:

Afstand til den nærmeste lufthavn af Aalborg, Billund, og København.

Meget bedre! Hvis vi kan flyve til Aalborg, Billund og København, fremfor kun København, reduceres den gennemsnitlige afstand til et hvilket som helst sted i Danmark fra 187 km til 61 km.

Det er en reduktion på 67 %, og faktisk kunne man nok ikke dække Danmark meget bedre med kun tre lufthavne.

Danmark i Bil

Vi ved nu lidt om Danmarks geografi, men for at komme nærmere på et svar, er vi nødt til at tage højde for hvordan folk rent faktisk rejser rundt i Danmark. For eksempel ved at køre på vejene.

Lad os kigge på et nyt spørgsmål og et nyt kort.

Det Simplere Spørgsmål Nr. 2
Hvor meget reduceres den gennemsnitlige rejsetid i bil til et hvilket som helst sted i Danmark, når man kan flyve til tre lufthavne i stedet for én?
Køretid i bil til Københavns lufthavn.

Kortet viser en model for, hvor lang tid det tager at køre fra Københavns lufthavn til resten af Danmark.

Billedet ser meget anderledes ud end det første kort, hvor vi kun kiggede på afstand, og hvis man kigger nærmere, kan man faktisk nogenlunde regne ud, hvor Danmarks motorveje, broer og færgeforbindelser er.

Om lidt skal vi igen prøve at sammenligne København med Billund og Aalborg, men lad os først lige tage et sidespring.

Sidespring 1: Hvordan er kortet lavet?

Der har allerede været 5 kort i denne artikel, og du kan se frem til 16 mere, så lad mig lige bruge 2 minutter på at forklare, hvordan de er lavet.

  1. Lav et gitter med punkter jævnt fordelt over hele Danmark.
  2. Brug Google Maps til at få rejsetiden fra de tre lufthavne til hvert punkt.
  3. Brug resultatet til at lave en model for rejsetiden til alle steder i Danmark.
  4. Afrund rejsetiderne til nærmeste halve time, for at gøre kortet lettere at læse.
1: Lav gitter. 2: Få Google Maps rejsetider. 3: Lav model. 4: Afrund til nærmeste halve time.

Da der er tale om en model, er kortet ikke perfekt.

Zoomer man ind er der lokale fejl, for eksempel er det ikke rigtigt, at det er hurtigere at køre til den nordligeste del af Langeland end til den midterste del af øen.

Kortet kan gøres mere præcist lokalt, ved at øge antallet af gitterpunkter i step 1. Ulempen er dog, at de lokale variationer kan blive så store, at billedet bliver uklart når man zoomer ud og ser på hele Danmark.

Jeg endte med at bruge 100 gitterpunkter, som gav en fin balance mellem detalje og overblik.

Det sidste der mangler er, at udregne den gennemsnitlige rejsetid. Modellen fra step 3, deler Danmark ind i et ultrafint gitter, med over en halv million firkanter. Hver firkant har en værdi for rejsetiden dertil, så gennemsnittet af alle de værdier er vores bud på den gennemsnitlige rejsetid. Voilà.

Tilbage til sammenligningen.

København vs. Billund vs. Aalborg

Sammenligner vi køretiden for København, Aalborg, og Billund, ser vi igen, at Københavns lufthavn faktisk er længest væk fra resten af Danmark, selv når vi tager højde for veje.

Især Billund skiller sig ud, ved i gennemsnit at være 1 time og 5 minutter hurtigere at køre til end København.

Taget i betragtning at København sidste år stod for 79 % af alle passagerne i danske lufthavne, er det altså tydeligt, at lav gennemsnitlig køretid til resten af Danmark, ikke er førsteprioriteten når flyselskaber vælger en lufthavn.

Kilde: Danmarks Statistik FLYV3

Forklaringen kommer når vi ser på hvor folk bor, men før vi gør det, så lad os lige tage et sidespring mere.

Sidespring 2: Hvad Air Greenland gør, er aldrig det rigtige...

Air Greenlands CEO Jacob Nitter sagde engang, at Grønlands befolkning består af to grupper: den ene er 54.995 eksperter i flytrafik, den anden er de 5 medlemmer af Air Greenlands ledelse.

I Grønland kritiserer vi gladeligt Air Greenland med en entusiasme, der næsten måler sig med, hvad DSB er udsat for i Danmark. Og da Air Greenland i marts 2023 annoncerede at de udvidede deres netværk med en rute til Billund, var vist ingen undtagelse:

... efter vi har åbnet den rute [Billund] igen, har der været mange henvendelser mildest talt om, at Aalborg også er meget vigtig for mange af vores passagerer, så det er vi selvfølgelig lydhør overfor. [1]

— Henrik Søe, Kommerciel direktør Air Greenland

Jeg må indrømme, at jeg selv var en stemme i det kritiske kor der hellere så Aalborg, fremfor Billund, som den nye destination.

Ud over at jeg selvisk gerne ville kunne komme hurtigere hjem og besøge min mor, så troede jeg faktisk også, at lufthavnsparret København-Aalborg ville dække Danmark bedre end København-Billund.

Lad os se hvordan det ser ud:

Jeg tog fejl. Air Greenland havde ret. I denne model er Danmark bedre dækket af København-Billund end af København-Aalborg.

Her et år senere får alle dog deres vilje, da vi nu kan flyve til alle tre lufthavne.

Køretid til den nærmeste af Aalborg, Billund og Københavns lufthavn. (stakkels Bornholm)

Den gennemsnitlige rejsetid i bil falder helt ned til en 1 time og 4 minutter, som er en solid forbedring fra de 2 timer og 51 mintter til København.

Det er dog de færreste, der har en bil eller chauffør stående i lufthavnen, så vi må også lige kigge på offentlig transport.

Offentlig transport

Det Simplere Spørgsmål Nr. 3
Hvor meget reduceres den gennemsnitlige rejsetid i offentlig transport til et hvilket som helst sted i Danmark, når man kan flyve til tre lufthavne i stedet for én?
Rejsetid i offentlig transport fra Københavns lufthavn.

Hvis kortet med rejsetid i bil skulle tages med et gran salt, så skal ovenstående kort tages med en solid bøttefuld salt.

De lokale variationer i transporttid med offentlig transport er større end i bil, og ud af de 100 gitterpunkter var der faktisk 16 af dem, som Google Maps ikke kunne lave en rute til.

Kortet giver dog stadig en ide om hvordan det ser ud - i grove træk hvert fald.

Den nedslående konklusion er så, at man efter at havde brugt 4 timer og 40 minutter i et fly på tværs af atlanten, kan se frem til 4 timer og 22 minutter i den kollektive trafik. Av.

Og for at gnide yderligere salt i såret, så er de tider vi ser det bedste tilfælde. Det er den tid, det tager fra man står på offentlig transport til man er fremme. Der er altså hverken medregnet omstigningstid eller taget højde for på hvilket tid af døgnet flyet lander.

Men bliver det bedre, hvis vi inkluderer Billund?

Rejsetid i offentlig transport til Billund eller Københavns lufthavn.

Bedre ja, men stadig 3 timer.

Og hvis Aalborg kommer med?

Rejsetid i offentlig transport til Aalborg, Billund eller Københavns lufthavn.

Okay, 2 ½ times offentlig transport er måske til at lave med, og en klar forbedring fra de 4 ½ time vi havde kun med København.

Hvor bor folk?

So far so good. Vi har kigget på flotte kort, og undersøgt sjove sidespring. Nu er på tide at blive seriøse og adressere den største antagelse jeg har gjort.

Indtil nu har jeg skrevet "et hvilket som helst sted i Danmark" fem gange, og det er et problem, for der er ingen der rejser til Danmark for at besøge et "hvilket som helst sted".

Når vi rejser, er det typisk til steder hvor der er andre mennesker. Jeg tror især det er tilfældet for rejser mellem Grønland og Danmark, hvor mange besøger venner og familie.

Kigger vi på Danmark, kan vi se, at befolkningen langtfra er jævnt fordelt.

Byer i Danmark per 1. januar 2023. Kilde: Danmarks Statistik BY1.

Kortet viser Danmarks 1345 byer fordelt på størrelser. Tydeligvis er en lufthavn i København, ikke så dårlig en ide alligevel.

Kortet viser også, at gennemsnittene fra modellerne vi har kigget på tidligere, ikke rigtig giver mening. Det er lige meget, at der er langt fra København til Nordjylland, hvis stort set alle skal besøge københavnere.

Så hvordan tager vi højde for det?

Det letteste måde at tænke det på er nok at vende spørgsmålet på hovedet.

Spørgsmålet vendt på hovedet
Hvor langt har en beboer i Danmark i gennemsnit til lufthavnen?

En måde at måle det på, kunne i princippet være at få alle beboere i Danmark til at:

  1. Gå ud af deres fordør.
  2. Starte et stopur.
  3. Tage en taxi til lufthavnen.

I lufthavnen noterer vi hvad der står på deres stopur. Når vi har tiderne fra samtlige 5,9 millioner stopure tager vi et gennemsnit. Det er dét tal vi leder efter.

I praksis kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre - alene tanken om at skulle interagere med så mange mennesker gør mig utilpas - så lad os i stedet regne med noget data vi allerede har.

I stedet for de 100 gitterpunkter vi havde før, kan vi bruge de 1345 byer og få rejsetiden til hver af dem. Vi vægter så gennemsnittet med antallet af beboere i hver by, så store byer tæller mere end små.

Resultatet kan du se på de mørkeblå søjler nedenfor, hvor jeg har sammenlignet med resultaterne fra kortmodellerne som er vist i lyseblå.

Resultatet er slående, og på samme tid ikke særlig overraskende.

I kortmodellerne var København den geografisk mindst centrale lufthavn, men når vi vægter gennemsnittet, er København den mest centrale. Både Aalborg og Billunds gennemsnitlige rejsetid stiger i den vægtede version.

På tværs af alle lufthavnskombinationer vi har kigget på, ser det befolkningsvægtede gennemsnit sådan ud:

Befolkningsvægtet rejsetid til nærmeste lufthavn.

Et par ting springer i øjnene:

  • To lufthavne i stedet for én (grøn vs. orange) nedbringer den gennemsnitlige rejsetid markant.
  • Tre lufthavne gør ikke den store forskel i forhold til to.
  • Af de tre lufthavne er Aalborg klart den mindst centrale. 🥲

Grafen viser også hvor tallet i titlen kommer fra. De 10 minutter er nemlig forskellen på København-Billund i bil (00:58) og København-Billund-Aalborg i bil (00:48), og de 15 minutter er tilsvarende for offentlig transport.

Det virker som forbløffende lidt.

Hvorfor ændringen er så lille, er lettest at forstå, ved at se på de sidste to kort:

Kortet til venstre viser hvilken lufthavn der er nærmest at køre til i bil, hvilket passer forbløffende godt sammen med kortet over regionerne, hvor Kastrup og Billund hver dækker to regioner, mens Aalborg dækker én.

Så selvom flytrafikken til og fra det røde område sparer flere timer, er der ingen besparelse for blå og grøn, og den gennemsnitlige ændringer bliver derfor relativt lille.

Det var dog svært at få så meget nuance ned i en catchy titel.

Det er heller ikke er helt rigtigt at ruten til Aalborg slet ingen konsekvenser har for jer der skal til og fra de blå og grønne områder. I kan nemlig forvente færre nordjyder på jeres fly.

Om det så er godt eller skidt, vil jeg lade være op til dig.